Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

„The Principle of Relativity and Philosophical Absolutism”

Artykuł F. Znanieckiego opublikowany w 1915 r. w The Philosophical Review należy do wielu tekstów napisanych przez niego przed rozpoczęciem współpracy z Williamem Thomasem, świadczących o jego określonych, wyrobionych poglądach na temat rzeczywistości społecznej, na podstawie których budował własną teorię socjologiczną. W artykule tym poruszone jest m.in. zagadnienie wartości, ich obecności w indywidualnym i społecznym doświadczeniu oraz kwestia ich wzajemnego powiązania w ramach systemów:

A modern philosopher who has sufficient knowledge of the advancement of science and sufficient historical and ethnological data concerning morals, art, religion, economics, must admit, that all values are relative. (s. 152)

Any system [of values] can become a part of individual or social life only on condition that the individual or the society shall actually realize in its sphere of experience those values and that connection among values which constitute this system (…). (p. 162-163)

Adres bibliograficzny: Znaniecki, Florian. 1909. The Principle of Relativity and Philosophical Absolutism, [w:] The Philosophical Review, nr 24(2), s. 150-164.

Tekst jest dostępny m.in. na stronie: https://www.jstor.org/stable/2178231. Informację o innych wybranych pracach F. Znanieckiego dostępnych on-line znaleźć można tutaj.