Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Fundacja jako partner instytucjonalny wspiera projekt, którego celem jest identyfikacja, katalogowanie i chronienie materiałów związanych z badaniem życia codziennego w Polsce od okresu międzywojennego po czasy współczesne (strona Archiwum Badań nad Życiem Codziennym powstałego przy Instytucie Socjologii UAM: http://archiwum.edu.pl). Z bogatym zbiorem archiwalnym zarówno prac naukowych, jak i materiałów z badań dotyczących tej problematyki można zapoznać się na stronie: http://archiwum.edu.pl/dlibra. Wśród nich znajdują się prace F. Znanieckiego i materiały zebrane przez założony przez niego Polski Instytut Socjologiczny, w tym „Życiorysy bezrobotnych” pochodzące z konkursu ogłoszonego przez Instytut w 1938 r.

Dzięki współpracy ABŻC z różnymi instytucjami odbyły się seminaria i konferencje naukowe, konkursy mające na celu pozyskanie nowych materiałów badawczych oraz wystawy poświęcone życiu codziennemu w Polsce. W ramach ABŻC zrealizowano też kilka badań socjologicznych, w tym na temat początków i ewolucji polskich badań życia codziennego. Nawiązaniem do tradycji badań biograficznych F. Znanieckiego było m.in. ogłoszenie konkursu pamiętnikarskiego pt. „O gościach i w gościach. Oblicza gościnności” w Drezdenku, Lubsku i Sulęcinie. Do efektów projektu należą publikacje naukowe i prasowe, w tym książki pt. „Badania życia codziennego w Polsce. Rozmowy (nie)codzienne” (B. Mateja-Jaworska, M. Zawodna-Stephan), „Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości” (red. B. Mateja-Jaworska, M. Skowrońska), „Życie codzienne (w) Archiwum” (red. M. Zawodna-Stephan).

Kierownikiem zespołu realizującego projekt ABŻC jest prof. Marek Krajewski. Projekt finansowany był ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Fot. Archiwum Badań nad Życiem Codziennym: http://archiwum.edu.pl/ oraz https://www.facebook.com/ArchiwumBadanNadZyciemCodziennym/