Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Projekt „Florian w Abisynii”

Abisynią lub Kasztelanowem zwane jest jedno z osiedli na poznańskim Grunwaldzie, gdzie w latach 30. XX mieszkało wielu profesorów Uniwersytetu Poznańskiego. W latach 1937-39, przy ul. Kasztelańskiej 19, w mieszkaniu na piętrze jednej z tamtejszych willi miejskich miała swój adres rodzina Znanieckich. Fakt ten stał się przyczynkiem do nawiązania współpracy między naszą Fundacją a Stowarzyszeniem mieszkańców Abisynia.

W październiku br. planujemy odsłonięcie tablicy w miejscu, gdzie żył i pracował patron naszej Fundacji. Zanim to nastąpi, przeprowadzone będą wśród mieszkańców Abisynii jakościowe i ilościowe badania socjologiczne nawiązujące na badań, jakie z okazji PeWuKi przeprowadził w Poznaniu F. Znaniecki i których owocem była książka pt. Miasto w świadomości jego obywateli (1931). Wstępem do badań na Abisynii, zachęcającym do rozmowy z ankieterami, był list rozesłany do wszystkich mieszkańców i podpisany przez „Floriana Znanieckiego”. Autor przedstawił się w nim swym sąsiadom, opowiedział o swej pracy i życiu rodzinnym, a także zdradził pewne ciekawostki dotyczące tego, jak spędzał czas wolny i jakie miał nieszablonowe zainteresowania.

Fot. Stowarzyszenie mieszkańców Abisynia