Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

E-mail:
fz@amu.edu.pl

www:
fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl

Facebook:
facebook.com/fundacja.znanieckiego

Adres pocztowy:

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego
ul. Szamarzewskiego 89 c
60-568 Poznań

NIP 781-16-58-760

Regon 004771556

Konto bankowe:
PKO BP 62 1020 4027 0000 1202 1121 2125

bez roku poziom granat