Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego (FNFZ) powstała w 1989 roku. Jej założycielami byli uczniowie i kontynuatorzy myśli Znanieckiego, wybitni przedstawiciele polskiej i światowej nauki. W kolejnych Radach Fundacji znaleźli się m.in. Robert Bierstedt, Lewis A. Coser, Zygmunt Dulczewski, Richard Grathoff, Elżbieta Hałas, Franciszek Jakubczak, Antonina Kłoskowska, Stanisław Kozyr-Kowalski, Franciszek Krzykała, Władysław Kwaśniewicz, Andrzej Kwilecki, Jacek Leoński, Władysław Markiewicz, Robert K. Merton, Jerzy Smolicz, Jan Szczepański, Steven Vaitkus, Sławomira Zbierska-Salameh, Janusz Ziółkowski, Helena Znaniecka-Lopata czy Jerzy Zubrzycki.

Statutowym celem działania Fundacji jest wypełnienie woli wielokrotnie wyrażanej przez Floriana Znanieckiego: wspieranie rozwoju socjologii w Polsce, materialne wspieranie badań naukowych, prowadzenie działalności wydawniczej (m.in. serie „Monografie socjologiczne” oraz „Biografie i materiały biograficzne”), organizowanie wymiany myśli pomiędzy socjologią polską a przedstawicielami socjologii na całym świecie, a także udzielanie pomocy w postaci stypendiów i nagród wyróżniającym się naukowcom i studentom.

Od początku naszej działalności partnerem Fundacji jest Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kontynuujący tradycje założonej w 1920 r. przez Znanieckiego Katedry Socjologii i Filozofii Kultury, pierwszej katedry socjologicznej w Polsce. Fundacja współpracuje m.in. z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk w zakresie badań nad cennymi zbiorami (listy, notatki, fiszki, prace) Archiwum Znanieckiego, stworzonego przez członków Fundacji, a dziś znajdującego się właśnie w PTPN. Ważnymi partnerami Fundacji są także Polskie Towarzystwo Socjologiczne oraz Centrum Badania Opinii Społecznej.

Fundacja jest otwarta na współpracę z wszystkimi osobami i instytucjami, które chciałyby włączyć się we wspieranie socjologii i badań społecznych w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat naszej działalności:

Wydawnictwa Fundacji

Konferencje naukowe i inne wydarzenia

Warsztaty metodologiczne

Oferta współpracy grantowej

Logo Fundacji

Wsparcie dla Fundacji

bez roku poziom granat