Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

„Internal Migrations in Poland”

Właśnie ukazała się drukiem anglojęzyczna książka poświęcona polskim migracjom wewnętrznym, pod redakcją Łukasza Skoczylasa i Elżbiety Smolarkiewicz. Książka powstała w ramach działań naszej Fundacji na rzecz rozwoju badań migracyjnych, szczególnie bliskich Florianowi Znanieckiemu. W publikacji uczestniczyli m.in. Przemysław Śleszyński i Małgorzata Łukianow z Polskiej Akademii Nauk, Diana Rokita-Poskart z Politechniki Opolskiej oraz Jerzy Kaczmarek i Marzena Walaszek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Monografia oferuje kompleksowy socjologiczno-geograficzno-ekonomiczny obraz migracji wewnętrznych w Polsce od II wojny światowej do dnia dzisiejszego. Mamy nadzieję, że przybliży ona tę tematykę także badaczom spoza Polski. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami pod adresem https://www.peterlang.com/view/title/71020.

Dane bibliograficzne: Łukasz Skoczylas, Elżbieta Smolarkiewicz (eds.), Internal migrations in Poland, Berlin 2019: Peter Lang, ISBN 978-3-631-78284-2.