Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Odsłonięcie tablicy Floriana Znanieckiego i 30-lecie FNFZ

19 października 2019 r. przy ul. Kasztelańskiej 19 w Poznaniu, gdzie w latach 1937-39 mieszkał Florian Znaniecki wraz z żoną Eileen (z d. Markley) i córką Heleną, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej autorowi „Wstępu do socjologii”. Wydarzenie uświetniło obchody 30-lecia Fundacji Naukowej im. F. Znanieckiego i było wynikiem naszej współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Abisynia (osiedla na poznańskim Grunwaldzie), Przedszkolem nr 83 „Zuch” (mieszczącego się w domu przy ul. Kasztelańskiej 19) oraz Kancelarią PragmatIQ (znajdującej się na działce obok, w dawnym miejscu zamieszkania spokrewnionej ze Znanieckimi rodziny Dietlów).

W uroczystości udział wziął oraz wygłosił przemówienie Michał Znaniecki, wybitny reżyser operowy i prawnuk twórcy Polskiego Instytutu Socjologicznego. Głos zabrał także dr Łukasz Skoczylas, Sekretarz Zarządu FNFZ, który przedstawił wstępne wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych wśród mieszkańców osiedla Abisynia i nawiązujących do pytań, jakie F. Znaniecki zawarł w 1928 r. kwestionariuszu pt. „Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?”. W swej wypowiedzi do prac naukowych Znanieckiego nawiązał również prof. Marek Ziółkowski, Przewodniczący Rady FNFZ. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej F. Znanieckiemu dokonali Anna Sasiak-Patkowska, Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Abisynia, oraz dr Jacek Kubera, Dyrektor Zarządu naszej Fundacji.

Uczestnicy spotkania, w tym licznie zebrani socjologowie i mieszkańcy Abisynii, zwiedzili budynek przy ul. Kasztelańskiej 19, w którym dziś mieści się Przedszkole nr 83 „Zuch”. Pomieszczenia na piętrze budynku zostały udekorowane pracami artystycznymi uczniów przedszkola, którzy wcześniej wzięli udział w specjalnych zajęciach edukacyjnych o patronie naszej Fundacji. W tym właśnie miejscu prelekcję na temat roli F. Znanieckiego dla rozwoju nauk społecznych i humanistycznych wygłosił dr Adam Czech.

Kolejna część odbyła się w budynku Kancelarii PragmatIQ: podobnie jak przed laty Znanieccy i Dietlowie, tak 19 października uczestnicy wydarzenia po kilkudziesięciu latach przeszli swobodnie między sąsiadującymi ze sobą działkami dzięki tymczasowemu zdemontowaniu przęsła w płocie. Spotkanie w budynku Kancelarii miało charakter świąteczny i integracyjny. Przy kawie i „florianówce” (nalewce ze śliwek sporządzonej według receptury, którą prawdopodobnie posługiwał się F. Znaniecki) celebrowano zarówno fakt odsłonięcia tablicy upamiętniającej profesora Uniwersytetu Poznańskiego, jak i 30-lecie naszej Fundacji.

Więcej zdjęć z wydarzenia m.in. w fotoreportażu „Florian Znaniecki upamiętniony” Dariusza Preissa dostępnym tutaj.