Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Przydatne nowości i sprawdzone propozycje. Zapraszamy na warsztaty metodologiczne!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji warsztatów metodologicznych organizowanych przez naszą Fundację i Wydział Socjologii UAM. W tegorocznej propozycji znaleźć można aż 8 nowych propozycji warsztatów oraz kursy, które od lat cieszą się zainteresowaniem badaczy społecznych i innych osób chcących poszerzyć swoje umiejętności posługiwania się różnymi metodami wytwarzania oraz analizowania danych jakościowych i ilościowych.

Oferujemy warsztaty z zakresu prowadzenia, projektowania oraz etyki badań jakościowych oraz ilościowych, metodologii teorii ugruntowanej, fenomenologii, metodologii Design Thinking, wykorzystania aplikacji na urządzenia mobilne w badaniach społecznych, czy pisania tekstów naukowych do zagranicznych czasopism.

W tym roku będziemy mieli przyjemność gościć ekspertów prowadzących warsztaty: prof. Krzysztofa Koneckiego (kursy poświęcone kreatywności w badaniach jakościowych oraz metodzie fenomenologicznego objaśniania zjawisk), prof. Piotra Chomczyńskiego (projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych oraz pisanie tekstów naukowych), prof. Jakuba Niedbalskiego (komputerowa analiza danych jakościowych i analiza danych jakościowych z wykorzystaniem oprogramowania NVivo), prof. Marka Gorzko (metodologia teorii ugruntowanej), dr Bogusławę Błoch (kiedy badacz jakościowy powinien sięgać po metody ilościowe), dr Martę Skowrońską (metodologia myślenia projektowego – Design Thinking), dr Martę Borkowską-Bierć (analiza pól semantycznych i zarządzanie zespołami badawczymi), dra Andrzeja Siatkowskiego (monitoring jakości życia w miastach), dra Łukasza Rogowskiego (etyka badań jakościowych: zarządzanie projektem badawczym od strony regulacji i dylematów etycznych), dra Macieja Frąckowiaka (aplikacja na urządzenia mobilne w badaniach społecznych).

LISTA WARSZTATÓW

Warsztaty 25.01.2020 r.

Etyka badań jakościowych: zarządzanie projektem badawczym od strony regulacji i dylematów etycznych – dr Łukasz Rogowski

Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka. cz. 1 – prof. Piotr Chomczyński

Badania ilościowe cz. 1. Przygotowanie i organizacja badań ilościowych – dr Maciej Kokociński

Metodologia myślenia projektowego – Design Thinking – dr Marta Skowrońska

Kiedy badacz jakościowy powinien sięgać po metody ilościowe (eksperymentalne, quasi-eksperymentalne i korelacyjne)? – dr Bogusława Błoch

Warsztaty 26.01.2020 r.

Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka. cz. 2 – prof. Piotr Chomczyński

Badania ilościowe cz. 2. Statystyczna analiza danych ilościowych – dr Maciej Kokociński

Monitoring jakości życia w miastach – dr Andrzej Siatkowski

Warsztaty 01.02.2020 r.

Zarządzanie zespołem w projekcie badawczym – dr Marta Borkowska-Bierć

Komputerowa analiza danych jakościowych. Podstawowe zasady oraz przykłady bezpłatnego oprogramowania – prof. Jakub Niedbalski

Kreatywność w badaniach jakościowych i analizach danych jakościowych – prof. Krzysztof Konecki

Pisanie tekstów naukowych cz. 1 – prof. Piotr Chomczyński

Aplikacja na urządzenia mobilne w badaniach społecznych. Doświadczenia z budowy i wykorzystania na podstawie projektu DE-RE-BORD – dr Maciej Frąckowiak

Warsztaty 02.02.2020 r.

Analiza pól semantycznych – łączenie podejścia ilościowego i jakościowego – dr Marta Borkowska-Bierć

Analiza danych jakościowych z wykorzystaniem oprogramowania NVivo – prof. Jakub Niedbalski

Metoda fenomenologicznego objaśniania doświadczania zjawisk; na podstawie autoobserwacji – prof. Krzysztof Konecki

Metodologia teorii ugruntowanej: analiza danych i generowanie teorii – prof. Marek Gorzko

Pisanie tekstów naukowych cz. 2 – prof. Piotr Chomczyński

POPRZEDNIE EDYCJE

Warsztaty metodologiczne (edycja 2017)
Fotorelacja

Warsztaty metodologiczne (edycja 2016)
Fotorelacja

IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych (2015)