Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

„Etyka filozoficzna i nauka o wartościach moralnych”

Zachęcamy do zapoznania się z mało znanym artykułem F. Znanieckiego z 1909 r. pt. „Etyka filozoficzna i nauka o wartościach moralnych”. Artykuł jest dostępny w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (strony 16-34 dokumentu elektronicznego: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=146479). Adres bibliograficzny: Znaniecki, Florian. 1909. Etyka filozoficzna i nauka o wartościach moralnych, [w:] Przegląd Filozoficzny, r. 12, z. 2, s. 126-144.

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi zidentyfikowanymi przez nas pracami Znanieckiego dostępnymi on-line. Dostępne są one są one tutaj.