Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

„Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective”

Z inicjatywy Fundacji ukazała się książka poświęcona badaniu współczesnych migracji w kontekście teorii, metodologii i prac empirycznych Floriana Znanieckiego: Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research (red. Jacek Kubera, Łukasz Skoczylas. 2017. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN: 9783631729106. 250 ss.). W książce znalazły się artykuły Autorek i Autorów reprezentujących University of Essex, State University of New York, Uniwersytet SWPS i Uniwersytet Warszawski, University of Hildesheim, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Missouri-Columbia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, American University in Washington oraz Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Publikacja stanowi element obchodów 100-lecia „Chłopa polskiego w Europie i Ameryce”.

Informations about the book on publisher’s page: see here

Spis treści / Table of Contents

Part I Znaniecki’s Theoretical and Methodological Bases of Research into Migration

Ewa Morawska: Researching Migration with the Humanistic Coefficient: The Founding Premises, Types of Questions Asked and Proposed Generalizations

Marcin Grodzki: Beyond The Polish Peasant: Znaniecki’s Scientific Ideal and its Potential Influence on the Contemporary Field of Transnational Studies

Part II Materials Used in the Research into Migration with the Humanistic Coefficient

Marta Buler, Izabela Grabowska: Social Remittances into Family Lives in The Polish Peasant in Europe and America

Eveline Reisenauer: The “Transnational” Polish Peasant

Tim F. Liao, Hua Qin: Beijing Migrant Workers’ Parental Attitudes toward Children

Jakub Isański: Pioneers, Migrants, Looters Social Context of Settlement in the Polish Regained Territories

Part III Migration as an Experience of Being “In Between”

Krystyna Romaniszyn: Theory on Disorganisation in Migrant Families in Contemporary Migration Research in Athens and Vienna

Ernesto Castañeda: Transnationalism in the Lives of Migrants: The Relevance of Thomas and Znaniecki’s Work to Understand Migration

Izabela Kujawa: “Don’t Call Us ‘Polonia’”: Attitudes towards Migration, Migrants and Diaspora among Poles in South China

Part IV Present and Future of Znanieckian Theory

Elżbieta Smolarkiewicz: The Polish Peasant in Europe and America in the Context of Contemporary Migration Studies

Jacek Kubera, Łukasz Skoczylas, Żaneta Szerksznis: Towards a Revival of Znaniecki’s Achievements? Florian Znaniecki’s Theory and Methodology: Their Presence in Citation Databases and Possible Applications in Contemporary Migration Studies