Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

100-lecie „Chłopa polskiego w Europie i Ameryce” – biuletyn informacyjny PTS

Zachęcamy do zapoznania się z wydanym przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego biuletynem informacyjnym obchodów 100-lecia „Chłopa polskiego w Europie i Ameryce”.

Biuletyn zawiera m.in. wykaz seminariów i konferencji rocznicowych, wśród których znalazło się również współorganizowane przez Fundację Znanieckiego międzynarodowe sympozjum pt. „A Centennial of The Polish Peasant in Europe and America: Inspiration of Thomas and Znaniecki’s Work for Sociological Scholarship on the Contemporary Globalization Processes” (Poznań, 24-25 maja 2018 r.).

Biuletyn można pobrać tutaj: link