Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Seminaria naukowe FNFZ w 2021 r.

Zapraszamy na cykl seminariów, których celem jest upowszechnienie wyników współcześnie prowadzonych badań socjologicznych. Chcemy uchwycić różnorodność życia społecznego i przekonać się o potencjale poznawczym odmiennych perspektyw – praktycznych i teoretycznych – wykorzystywanych w badaniach.

Spotkania są organizowane w stulecie założenia w Poznaniu Instytutu Socjologicznego, funkcjonującego od 1928 r. jako Polski Instytut Socjologiczny. Był on ogólnokrajową, posiadającą oddziały w innych miastach, organizacją naukową, która prowadziła działalność badawczą, organizacyjną i współpracowała z podobnymi placówkami na świecie. Jej zasługą była integracja socjologicznie zorientowanych badaczy i badaczek z różnych ośrodków naukowych w Polsce, o różnych tradycjach i paradygmatach, co odzwierciedlały m.in. publikowane przez Instytut monografie, a także artykuły zamieszczane w jego „Przeglądzie Socjologicznym”.

Do udziału w seminariach, organizowanych w duchu idei promowanych przez Polski Instytut Socjologiczny, zapraszają Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Polskie Towarzystwo Socjologiczne oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Szczegółowe, aktualizowane informacje o kolejnych seminariach:

#1. Fotografia j­ako dokument osobisty. Wokół książki Moniki Piotrowskiej Życie alternatywne. Amatorzy i zawodowcy w fotografii poznańskiej od 1839 do 1945 roku. Spotkanie 25.01.2021 r. Udział wzięli: Monika Piotrowska (Fundacja Instytut Fotografii proFotografia), prof. dr hab. Rafał Drozdowski (Wydział Socjologii UAM), dr Maria Wagińska-Marzec (Instytut Zachodni). Prowadzenie: dr Jacek Kubera (Wydział Socjologii UAM). Więcej: link.

#2. Życie w Limbo – o badaniu doświadczenia uchodźców. Badania etnograficzne w obozie dla uchodźców w południowych Włoszech. Spotkanie 8.02.2021 r. Badania zaprezentowała: prof. CC dr hab. Izabela Wagner-Saffray (Instytut Socjologii Collegium Civitas). Udział wzięli: prof. UAM dr hab. Jakub Isański (Wydział Socjologii UAM), prof. UAM dr hab. Izabella Main (Centrum Badań Migracyjnych UAM). Prowadzenie: dr Łukasz Skoczylas (Wydział Socjologii UAM). Więcej: link.

#3. Dla kogo i jakie zyski z rewitalizacji miasta? Spojrzenie ekonomisty, socjologa i architekta urbanisty. Spotkanie 12.04.2021 r. Referat wygłosił: dr Sławomir Palicki (Katedra Inwestycji i Nieruchomości UEP). Udział wzięli: dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak (Wydział Architektury PP), prof. UAM dr hab. Marek Nowak (Wydział Socjologii UAM). Seminarium poświęcone było zagadnieniu kreowania nowego rodzaju wartości dodanej na obszarach rewitalizowanych polskich miast, analizowany w pracy: Rewitalizacja miast. Perspektywa rynku nieruchomości mieszkaniowych (2020). Więcej: link.

#4. Znanieccy i ich nieznana nowojorska korespondencja. Spotkanie 17.05.2021 r. Badania zaprezentował: prof. UJ dr hab. Tomasz Pudłocki (Instytut Historii UJ). Udział wziął: dr Jacek Kubera (Wydział Socjologii UAM). Prowadzenie: dr Łukasz Skoczylas (Wydział Socjologii UAM). W czasie swojego wystąpienia prof. UJ dr hab. Tomasz Pudłocki przedstawił korespondencję Eileen i Floriana Znanieckich znajdującą się w Archiwum Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Pokazuje ona wiele nieznanych wątków z życia Znanieckich, a zwłaszcza Floriana. Więcej: link.

#5. Studencka jesień życia i life-long learning w uniwersyteckiej praktyce. O roli Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie 28.06.2021 r. poświęcone badaniom i powstałej na ich bazie książce pt. Potrzeby edukacyjne seniorów a Uniwersytet Trzeciego Wieku. Udział wzięli: prof. Piotr Sałustowicz (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), dr Maciej Kokociński (Wydział Socjologii UAM) i dr Małgorzata Klauze (Centrum Inicjatyw Senioralnych, Poznań). Prowadzenie: dr Anna Kokocińska (Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego). Więcej: link.

#6. Pogranicza kultur. Socjologia prof. Andrzeja Kwileckiego we współczesnej perspektywie. Spotkanie 11.10.2021 r. Udział wzięli: prof. dr hab. Andrzej Sakson (Instytut Zachodni / Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM), prof. UAM dr hab. Renata Suchocka (Wydział Socjologii UAM), prof. dr hab. Waldemar Łazuga (Wydział Historii UAM). Prowadzenie: dr Jacek Kubera (Wydział Socjologii UAM). Więcej: link.

#7. Badanie organizacji imigranckich – nowe perspektywy i stare dylematy. Wokół książki Michała Nowosielskiego i Mariusza Dzięglewskiego Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu (Wyd. UW). Spotkanie 29.11.2021 r. Badania zaprezentował: dr hab. Michał Nowosielski (Ośrodek Badań nad Migracjami UW). Udział wzięli: prof. dr hab. Dorota Praszałowicz (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ), prof. UAM dr hab. Marek Nowak (Wydział Socjologii UAM). Prowadzenie: dr Jacek Kubera (Wydział Socjologii UAM). Więcej: link.

#8. The moral economy of the kolkhoz worker. Or why the protest movement in Belarus does not seem to concern the collectivized countryside. Seminarium 8.12.2021 r. w języku angielskim, stacjonarnie i online. Wykład wygłosił: prof. Ronan Hervouet (Uniwersytet w Bordeaux, Centrum Émila Durkheima UMR 5116 – CNRS). W dyskusji udział wzięli: prof. Marek Ziółkowski (Wydział Socjologii UAM) i dr Marta Skowrońska (Wydział Socjologii UAM). Prowadzenie: dr Łukasz Skoczylas (Wydział Socjologii UAM). Więcej: link.

– – –
Ilustracja: fragment fotografii Marii Ancukiewicz. © FNFZ