Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

100 lat później: „Chłop polski w Europie i Ameryce”

Stulecie ukazania się książki The Polish Peasant in Europe and America (1918-1920) stało się przyczynkiem do publikacji wyników nowych badań, dla których praca ta była źródłem inspiracji lub ważnym punktem odniesienia. Dotyczyły one z jednej strony nowych interpretacji twórczości F. Znanieckiego i W. Thomasa, historii migracji ludzi i idei między Europą a Stanami Zjednoczonymi, a także rozwoju nauk społecznych zarówno w zakresie ich teorii i metodologii, jak i pod kątem ich instytucjonalizacji. Z drugiej strony, nie zabrakło przykładów odniesień do „Chłopa polskiego” w pracach poświęconych współczesnym migracjom, transnacjonalizmowi czy stosunkom międzykulturowym.

Wśród tych publikacji, w których znalazły się prace badaczy z bardzo różnych ośrodków naukowych, warto wymienić m.in. w języku angielskim:

„Przegląd Socjologiczny”, Tom 68 Nr 4 (2019), red. Marek Czyżewski, Kaja Kaźmierska, link.

“The Polish Peasant” from the Perspective of a Century, „State of Affairs” / „Stan Rzeczy”, Nr 15 (2018), red. Michał Roch Kaczmarczyk, link.

Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, red. Jacek Kubera, Łukasz Skoczylas (2017), Frankfurt am Main: Peter Lang, link.

i w języku polskim:

Chłop polski w Europie i Ameryce po stu latach, red. Marek Nowak, „Człowiek i Społeczeństwo”, Tom 47 (2019), link.

Lista ta nie jest oczywiście wyczerpująca. Jeśli mają Państwo propozycje jej uzupełnienia, zapraszamy do kontaktu!

– – –
Grafika: link