Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Publications / Wydawnictwa Fundacji

Współczesne narody_niemSpołeczna rola studena

We have published hitherto in Polish, English and German language.
/ Od początku swej działalności patronujemy różnorodnym projektom wydawniczym. Publikowaliśmy w języku polskim, angielskim i niemieckim. 

Our traditional publishing series are
/
Tradycyjne serie wydawnicze, w ramach których odbywa się działalność publikacyjna Fundacji, to:

Biografie i Materiały Biograficzne,
Monografie Socjologiczne (for English language publications: Sociological Monographs / for German language publications: Soziologische Monographien),
Varia.

Florian Znaniecki’s works
/ Prace Floriana Znanieckiego:

Znaniecki, Florian. 1994. The social role of the university student. Red. Zygmunt Dulczewski. Poznań: Wydawnictwo Nakom. ISBN: 8385060707. Seria: Sociological Monographs. 238 ss.

The Social Role of the University Student (wersja inna)

Znaniecki, Florian. 1994. What are sociological problems? Red. Zygmunt Dulczewski, Richard Grathoff, Jan Włodarek. Poznań: Wydawnictwo Nakom. ISBN: 8385060758. Seria: Sociological Monographs. 249 ss.

what are sociological

Znaniecki, Florian. 1996. Der Untergang der westlichen Zivilisation. Z polskiego przetłumaczył Zygmunt Dulczewski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN: 8386138793. Seria: Soziologische Monographien. 131 ss.

Upadek cywilizacji zachodniej_niem

Znaniecki, Florian. 1997. Moderne Nationen. Z angielskiego przetłumaczył Sven Sellmer. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN: 8386138823. Seria: Soziologische Monographien. 178 ss.

Współczesne narody_niem

Znaniecki, Florian. 1997. Społeczna rola studenta uniwersytetu. Przedm. Jan Szczepański. Wprow. Helena Znaniecka-Lopata. Tłum. Marek Żyromski. Poznań: Wydawnictwo Nakom. ISBN: 8386969105. Seria: Monografie Socjologiczne. 235 ss.

Społeczna rola studena

Others
/ Pozostałe:

Abel, Teodor. 1996. O Florianie Znanieckim: wybór z dziennika. Wybrała, przeł., opatrzyła wstępem i przypisami Elżbieta Hałas. Lublin: Norbertinum. ISBN: 8385131981. Seria: Biografie i Materiały Biograficzne. 156 ss.

Abel o florianie znanieckim

Chajbos, Katarzyna; Szymańska, Agnieszka (red.). 2015. Usłyszeć świat. Muzyka-społeczeństwo-kultura. Poznań: Wydawnictwo Nakom. ISBN 9788363919207. 140 ss.

Usłyszeć świat

Dulczewski, Zygmunt. 1992. Florian Znaniecki: life and work. Poznań: Wydawnictwo Nakom. ISBN: 8385060367. 316 ss.

F.Z. Life and work

Dulczewski, Zygmunt. 2003. De omnibus rebus … Poznań: Agencja Reklamowo-Promocyjna „Promocja 21”. ISBN: 8386912235. Seria: Varia – Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego. 251 ss.

De omnibus rebus

Kubera, Jacek; Skoczylas, Łukasz (red.). 2017. Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN: 9783631729106. 250 ss.

Mateja, Bogumiła; Pawłowska, Barbara; Schmidt, Filip; Weres, Michał (red.). 2010. Studiować socjologię w XXI wieku : zbiór tekstów oraz wyników badań dotyczących studiów socjologicznych na polskich i zagranicznych uczelniach. Poznań: Wydawnictwo Nakom, Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego. ISBN: 9788389529718. Seria: Varia – Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego. 273 ss.

Studiować socjologię w XXI

Robotnicze losy: życiorysy własne robotników pisane w latach konfliktu 1981-1982. T. 1. 1996. Wstęp Andrzej Kwilecki. Oprac. i red. Aurelia Szafran-Bartoszek, Ewa Kiełczewska, Andrzej Kwilecki, Jacek Leoński, Krzysztof Wawruch. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. ISBN: 8323206988. Seria: Biografie i Materiały Biograficzne. 496 ss.

Robotnicze losy 1

Robotnicze losy: życiorysy własne robotników pisane w latach konfliktu 1981-1982. T. 2. 1996. Wstęp Andrzej Kwilecki. Oprac. i red. Aurelia Szafran-Bartoszek, Ewa Kiełczewska, Andrzej Kwilecki, Jacek Leoński, Krzysztof Wawruch. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. ISBN: 8323206988. Seria: Biografie i Materiały Biograficzne. 488 ss.

robotnicze losy 2

Skoczylas, Łukasz; Smolarkiewicz, Elżbieta (eds.). 2019. Internal migrations in Poland. Berlin: Peter Lang. ISBN: 978-3-631-78284-2. 160 ss.

Wesołowski, Aleksander. 2001. Piórem przez życie: wspomnienia. Poznań: Agencja Reklamowo-Promocyjna „Promocja 21”. ISBN: 8386912154. Seria: Biografie i Materiały Biograficzne. 259 ss.

Piórem przez życie

See also
/ Zobacz także:

F. Znaniecki’s works and ideas online / Twórczość F. Znanieckiego online

Books and articles on F. Znaniecki’s ideas / Prace i książki o twórczości F. Znanieckiego

bez roku poziom granat