Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztaty metodologiczne (edycja 2017)

instytut_socjologii_uam_logo_male

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach metodologicznych organizowanych przez Fundację Naukową im. Floriana Znanieckiego i Instytut Socjologii UAM!

Tematyka warsztatów

Warsztaty skierowane są do pracowników instytucji naukowych, organizacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw, którzy chcieliby:

  • nauczyć się, jak poprawnie przeprowadzić badania ilościowe i jakościowe,
  • poznać założenia konkretnych metodologii i sposoby ich wykorzystywania
    w praktyce badawczej,
  • poznać metody i techniki badawcze stosowane współcześnie w naukach społecznych,
  • zdobyć kompetencje w zakresie gromadzenia i analizowania danych,
  • zdobyć kompetencje niezbędne w pracy z przedstawicielami innych kultur,
  • poznać nowe metody prowadzenia zajęć ze studentami,

a także wszystkich, którzy poszukują metodologicznych i tematycznych źródeł inspiracji we własnej pracy. Nowością jest wprowadzenie do programu dwóch warsztatów z zakresu metodologii badań i analizy dany z wykorzystaniem pakietu statystycznego (nr 12 i 13) oraz warsztatu, który nie ma wprost charakteru metodologicznego. Dotyczy on jednak nowej formy metodyki pracy dydaktycznej wykorzystującej dramę stosowaną (nr 7). Oczywiście, kompetencje te mogą być przydatne także w innych sferach ludzkiej działalności, podobnie jak wiedza i umiejętności zdobyte w czasie pozostałych warsztatów.

LISTA WARSZTATÓW
(nazwa, Prowadzący/a, data organizacji warsztatu oraz link do szczegółowego opisu)

1. Analiza pól semantycznych, czyli odkrywanie „co autor miał na myśli?”
dr Marta Borkowska-Bierć, 25.11.2017 r.

2. Badania fokusowe
dr hab. Jolanta Lisek-Michalska, 02.12.2017 r.

3. Badania jakościowe w Internecie
dr Agata Stasik, 18.11.2017 r.

4. Badania wizualne w naukach społecznych.
Autofotografia i wywiad fotograficzny w kontekście nowych wyzwań
technologicznych, prawnych i etycznych badacza jakościowego
dr Łukasz Rogowski, 02.12.2017 r.

5. Komputerowa analiza danych jakościowych
dr Jakub Niedbalski, 18.11.2017 r.

6. Kreatywność w badaniach jakościowych i analizach danych jakościowych
prof. Krzysztof T. Konecki, 02.12.2017 r.

7. Metoda dramy, uczenie przez doświadczenie w dydaktyce akademickiej
mgr Olga Stobiecka-Rozmiarek, 18.11.2017 r.

8. Metoda fenomenologicznego objaśniania doświadczania zjawisk; na podstawie autoobserwacji
prof. Krzysztof T. Konecki, 18.11.2017 r.

9. Metodologia teorii ugruntowanej
prof. Marek Gorzko, 18.11.2017 r.

10. Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych.
Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka. CZĘŚĆ I
prof. Piotr Chomczyński, 09.12.2017 r.

11. Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych.
Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka. CZĘŚĆ II
prof. Piotr Chomczyński, 10.12.2017 r.

12. Przygotowanie i organizacja badań ilościowych
dr Maciej Kokociński, 02.12.2017 r.

13. Statystyczna analiza danych ilościowych
dr Maciej Kokociński, 09.12.2017 r.

14. Zarządzanie różnorodnością
mgr Olga Stobiecka-Rozmiarek, 26.11.2017 r.

 

Zobacz także:

Warsztaty zorganizowane przez nas w ramach IV TSBJ:
IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych (2015)

Ubiegłoroczna edycja warsztatów:
Warsztaty metodologiczne (edycja 2016) – Fotorelacja