Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztaty metodologiczne (edycja 2016)

instytut_socjologii_uam_logo_male

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach metodologicznych organizowanych przez Fundację Naukową im. Floriana Znanieckiego i Instytut Socjologii UAM!

Tematyka warsztatów

Warsztaty skierowane są do doktorantów i pracowników instytucji naukowych, a także do przedstawicieli instytucji, organizacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw, którzy chcieliby:

  • nauczyć się, jak poprawnie przeprowadzić badania,
  • poznać założenia konkretnych metodologii i sposoby ich wykorzystywania w praktyce badawczej,
  • poznać metody i techniki badawcze stosowane współcześnie w naukach społecznych,
  • zdobyć kompetencje w zakresie gromadzenia i analizowania danych,
  • zdobyć kompetencje niezbędne w pracy z przedstawicielami innych kultur,
  • nauczyć się, jak dobierać współpracowników do planowanych działań i jak sprawnie zarządzać zespołem.

a także wszystkich, którzy poszukują metodologicznych i tematycznych źródeł inspiracji we własnej pracy. Nowością jest wprowadzenie do programu dwóch warsztatów (nr 10 i 11), które nie mają wprost charakteru metodologicznego. Dotyczą one jednak kompetencji, jakie powinni posiadać naukowcy zarządzający zespołami badawczymi lub pracujący z ludźmi pochodzącymi z innych kultur. Oczywiście, kompetencje te mogą być przydatne także w innych sferach ludzkiej działalności, podobnie jak wiedza i umiejętności zdobyte w czasie pozostałych warsztatów.

LISTA WARSZTATÓW
(nazwa, Prowadzący/a, data organizacji warsztatu oraz link do szczegółowego opisu)

1. Autobiograficzny wywiad narracyjny jako technika i metoda badawcza
Prof. Kaja Kaźmierska, 19.11.2016 r.

2. Komputerowa analiza danych jakościowych
Dr Jakub Niedbalski, 19.11.2016 r.

3. Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych.
Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka. CZĘŚĆ I
Prof. Piotr Chomczyński, 18.11.2016 r.

4. Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych.
Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka. CZĘŚĆ II
Prof. Piotr Chomczyński, 19.11.2016 r.

5. Badania fokusowe
Dr hab. Jolanta Lisek-Michalska, 19.11.2016 r.

6. Metodologia teorii ugruntowanej
Prof. Marek Gorzko, 19.11.2016 r.

7. Badania wizualne w naukach społecznych.
Autofotografia i wywiad fotograficzny w kontekście nowych wyzwań
technologicznych, prawnych i etycznych badacza jakościowego

Dr Łukasz Rogowski, 26.11.2016 r.

8. Analiza pól semantycznych, czyli odkrywanie „co autor miał na myśli?”
Mgr Marta Borkowska-Bierć, 26.11.2016 r.

9. Badania jakościowe w Internecie
Prof. Dariusz Jemielniak, 10.12.2016 r.
Dodatkowy termin: 9.12.2016 r.        

10. Wrażliwość kulturowa – szósty zmysł badaczki i badacza społecznego
Mgr Olga Stobiecka-Rozmiarek, 26.11.2016 r.

11. Nowoczesny menedżer w instytucjach, organizacjach i zespołach badawczych
Mgr Marcin Pomianowicz-Bartkowiak, 10.12.2016 r.

 

Zobacz także:

Ubiegłoroczne warsztaty zorganizowane przez nas w ramach IV TSBJ:
IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych (2015)