Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztaty metodologiczne

Fundacja Znanieckiego jest organizatorem warsztatów metodologicznych skierowanych zarówno do studentów i pracowników naukowych, jak i do osób zatrudnionych w instytucjach publicznych, przedsiębiorców, członków stowarzyszeń oraz wszystkich, którzy chcieliby poznać profesjonalne metody pozyskiwania wiedzy oraz zaawansowanej analizy danych różnego rodzaju.

Umożliwiamy przeszkolenie grup sprofilowanych, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji i umiejętności w określonej dziedzinie. Wśród naszych ekspertów, czyli osób prowadzących warsztaty, znajdują się reprezentanci nauk społecznych i humanistycznych – wszyscy łączący wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym. Jesteśmy w stałym kontakcie z naukowcami z różnych ośrodków badawczych w Polsce, dlatego szkolenia Fundacji odbywać się mogą bez przeszkód właściwie w każdym miejscu.

Jednocześnie ciągle powiększamy bazę współpracujących z nami ekspertów, stąd zachęcamy do zgłaszania się do nas wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swą wiedzą i umiejętnościami i wspólnie z nami przygotować ciekawą propozycję warsztatów czy szkoleń.

Dobrym przykładem naszego zaangażowania w tym względzie były warsztaty odbywające się w ramach IV TSBJ, organizowane przez Fundację Znanieckiego i z obecnym Wydziałem Socjologii UAM przy współpracy z innymi instytutami naukowymi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotyczyły one takich zagadnień jak analiza pól semantycznych, badania terenowe, metodologia teorii ugruntowanej, badania biograficzne, badania fokusowe, komputerowa analiza danych jakościowych, metody autonarracyjne czy etnografia sensoryczna. W kolejnych latach również zorganizowaliśmy warsztaty wraz z Wydziałem Socjologii UAM – w programie znalazły się zarówno wcześniejsze propozycje, jak i nowości.

bez roku poziom granat

Więcej:

Warsztaty metodologiczne (edycja 2022)

Warsztaty metodologiczne (edycja 2020)
Fotorelacja cz. 1 oraz Fotorelacja cz. 2

Warsztaty metodologiczne (edycja 2017)
Fotorelacja

Warsztaty metodologiczne (edycja 2016)
Fotorelacja

IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych (2015)