Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka cz. 2

27.11.2022, godz. 9:00-17:00

Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka cz. 2, prof. UŁ dr hab. Piotr Chomczyński

Celem warsztatu jest przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia badań jakościowych w trudnym terenie. Kursanci zostaną zaznajomieni z najczęściej pojawiającymi się trudnościami wynikającymi ze specyfiki badań terenowych jak również rozwiązaniami decydującymi o pozyskaniu wartościowych i oryginalnych danych. W praktyczny sposób omówione zostaną poszczególne techniki badawcze wraz z przykładami ich wykorzystania w terenie z punku widzenia zasad metodologii, etyki i organizacji badań.

Ramowy program warsztatu:

  • zasady kodowania otwartego, selektywnego i rzeczowego w praktyce
  • omówienie podstawowych funkcjonalności programu do analiz jakościowych Atlas TI (wersja 1.0.5.0 – 282)
  • własności indukcyjnego budowania wniosków
  • analiza materiałów wizualnych
  • rola empatii w terenie (pozyskiwanie danych, analiza, relacje z badanymi)
  • dylematy etyczne towarzyszące badaniom w trudnym terenie
  • problem rozumienia badanych i ich perspektywy

Dla kogo?

Warsztat przeznaczony jest zarówno dla osób mniej doświadczonych w prowadzeniu badań terenowych, jak również tych, którzy pierwsze kroki mają już za sobą i zorientowane są na rozwijanie swoich umiejętności koncepcyjnych, badawczych i analitycznych. Warsztat skierowany jest do osób, których celem jest uzyskanie wartościowych danych w sposób zgodny z regułami metodologicznymi i etycznymi.

Dodatkowe informacje:

Kursanci proszeni są o zabranie ze sobą notatek z badań, obserwacji, dyspozycji do wywiadów, z którymi pracowali, oraz laptopów z możliwością bezprzewodowego podłączenia się do Internetu.

Dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ – stypendysta europejskiego programu Eurica zrealizowanego w Instituto de Investigaciones Sociales na Universidad Nacional Autónoma de México, w ramach którego prowadził badania etnograficzne nad przestępczością zorganizowaną i monitorował sytuację osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych w Meksyku. Stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców, laureat nagród naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora UŁ. Kierownik i członek zespołu licznych zagranicznych i krajowych projektów badawczych. Prowadził zajęcia z zakresu socjologii dewiacji na Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych oraz zajęcia z zakresu metodologii badań jakościowych dla doktorantów na Universidad Nacional Autónoma de México. Członek komitetów redakcyjnych i recenzent czasopism polskich i zagranicznych oraz autor licznych zagranicznych (Oxford University, Sage, Taylor & Francis, Elsevier, Edward Elgar Publishing) i krajowych publikacji naukowych, raportów oraz ekspertyz. Specjalizuje się w metodach jakościowych w zakresie badań socjologicznych z zakresu przestępczości dorosłych i nieletnich, oraz narkotykowej przestępczości zorganizowanej. Obecnie zaangażowany w międzynarodowy projekt badawczy Crime in Latin America (CRIMLA) oparty na badaniach terenowych w zakładach karnych w Hondurasie, Meksyku, Argentynie, Chile, Kolumbii i Brazylii. Projekt finansowany w ramach grantu Norwegian Research Council.

Więcej:

Warsztaty metodologiczne 2022