Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Narzędzia i widoczność badaczy

26.11.2022, godz. 10:00-17:30 (online)

Narzędzia i widoczność badaczy, prof. UKW dr hab. Piotr Siuda

Szkolenie skierowane jest do badaczy, którzy chcą rozszerzyć swój warsztat o wykorzystanie różnych narzędzi pomocnych w pisaniu oraz zarządzaniu pracą naukową. Dodatkowo, udział w spotkaniu pozwala autorom rozwinąć kompetencje prezentowania siebie środowisku naukowemu i promowania swoich badań.

Ramowy program warsztatów:

Część 1. Menadżery bibliografii

 1. Proces pisania tekstów naukowych – w który momencie mogą się przydać menadżery?
 2. Przegląd najważniejszych menedżerów bibliografii.
 3. Zotero i Mendeley – omówienie funkcji menedżerów na przykładzie podstawowych programów.
 4. Citavi – zaawansowany menadżer.

Część 2. Pisanie tekstu oraz wizualizowanie danych

 1. Narzędzia zarządzania notatkami i definicjami.
 2. Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne (w tym wskazanie darmowych rozwiązań LaTeX-owych).
 3. Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
 4. Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.
 5. Mapy myśli i diagramy. Wizualizacja na etapie konceptualizacji badań.
 6. Narzędzia do tworzenia infografik.

Część 3. Jak pisać z innymi autorami?

 1. Przegląd narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie zespołem autorów.
 2. Waga komunikacji w zespole autorów – jakie techniki i narzędzia można wykorzystać?

Część 4. Narzędzia wzmacniające widoczność oraz wpływające na ocenę autora

 1. Wskaźniki liczby cytowań danego naukowca w oparciu o bazy Web of Science Core Collection oraz Scopus.
 2. Liczba cytowań i indeks Hirscha danego badacza.
 3. Charakterystyka Google Scholar; po co jest potrzebna widoczność w tym serwisie?
 4. Jak poprawnie używać Google Scholar i sprawdzić, czy prace są w nim widoczne?
 5. „Publish or Perish”.
 6. Academic Social Networking Services – funkcje, zalety i wady używania (Academia.edu, ResearchGate, Publons, ImpactStory, figshare i inne).
 7. ORCID – to, co każdy z naukowców musi posiadać.
 8. Social media w życiu naukowca – w jaki sposób je wykorzystywać.

Część 5. Prezentacja wyników badań na konferencji jako ważny element komunikacji naukowej i źródło widoczności

 1. Na jakie pytania należy odpowiedzieć, aby dobrze skonstruować prezentację.
 2. Zasady tworzenia dobrej prezentacji.
 3. Waga pierwszych i ostatnich chwil prezentowania – jak zaczynać i jak kończyć.
 4. Przed widownią, czyli twoje (1)5 minut; jak się zachowywać i czego unikać w trakcie prezentowania.
 5. Najnowsze trendy w tworzeniu prezentacji.
 6. Plakat – prezentacja w dwóch wymiarach.
 7. Oprogramowanie do tworzenia prezentacji i posterów – nie tylko PowerPoint.

Szczegółowe cele warsztatu:

Wiedza:

 • Rozpozna narzędzia mogących usprawnić publikowanie – na przykład uczestnicy będą wiedzieli jak przydatne okazać się mogą menadżery bibliografii, pozwalające budować bazę źródłową oraz błyskawicznie zmieniać style cytowań. Słuchacze będą znali niestandardowe edytory tekstu, te przeznaczone dla naukowców.

Umiejętności:

 • Uczestnicy wyrobią w sobie umiejętność obsługiwania różnych narzędzi służących do pisania i związanych ze wszystkimi etapami tworzenia tekstów naukowych – w tym z przygotowywaniem wizualizacji danych.
 • Szkolenie przygotowuje do używania wybranych serwisów dla naukowców (w tym Google Scholar, Publons, Figshare i innych).
 • Słuchacze zapoznają się z narzędziami wspomagającymi proces zarządzania zespołem autorów.

Kompetencje:

 • Uczestnicy doceniają role narzędzi wykorzystywanych w pracy badacza i zrozumieją, jaką rolę mogą one pełnić w procesie badawczym.

Dla kogo?

Brak wymogów wstępnych – poziom podstawowy. Akademicy, doktoranci, studenci.

Dr hab. Piotr Siuda, prof. UKW – jest autorem kilku monografii; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z impact factorem (Q1 i Q2 journals). Kierownik szeregu projektów badawczych, w tym grantu Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 22) pt. Sieci kłącza, obieg znaczeń i treści oraz konteksty offline internetowego handlu narkotykami. Pełny dorobek trenera znaleźć można na stronie osobistej: http://piotrsiuda.com. Trener jest również autorem monografii, której tematyka jest związana z proponowanym szkoleniem: Siuda, P., Wasylczyk, P. (2018). Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, s. 241. W swojej karierze przeprowadził łącznie 82 szkolenia dla kadry naukowej, w tym w ostatnich trzech latach prowadził 25 warsztatów z tematyki narzędzi wykorzystywanych w pracy badaczy i autorów. Były to szkolenia dla kadry akademickiej, tj. badaczy, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych (spotkania organizowane przez uczelnie, instytuty naukowe, organizacje szkoleniowe itd.).

Więcej:

Warsztaty metodologiczne 2022