Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Nagrania dla Wikipedii do haseł „Florian Znaniecki” i „Chłop polski w Europie i Ameryce”

Dzięki współpracy naszej Fundacji z Biblioteką Uniwersytecką UAM powstały audycje ilustrujące hasła „Florian Znaniecki” i „Chłop polski w Europie i Ameryce” na Wikipedii. W nagraniach udział wzięli dr Jacek Kubera, dr Łukasz Skoczylas i mgr Piotr Luczys z naszej Fundacji oraz Borys Kozielski z Koalicji Otwartej Edukacji.

Zachęcamy do zapoznania się z efektami nagrań powstałymi w ramach projektu „Podcasty dla Wikipedii”:

Dlaczego Florian Znaniecki znalazł się w Poznaniu? Gdzie mieszkał, wykładał i jak przyczynił się do rozwoju polskiej socjologii w poznańskim okresie swej działalności? Czym zajmowała się jego żona Eileen Markley? Na te i inne pytania odpowiada dr Łukasz Skoczylas z Instytutu Socjologii UAM w nagraniu do hasła „Florian Znaniecki”: link tutaj





Dlaczego ryzykowne jest badanie społeczeństwa bez uwzględnienia współczynnika humanistycznego? W jaki sposób Znaniecki wyjaśnia życie społeczne? Jak jego teoria łączy się z metodologią? W nagraniu tym dr Jacek Kubera z Instytutu Zachodniego przedstawia najważniejsze elementy teorii autora „Metody socjologii”: link tutaj





Dlaczego nad ostatnimi tomami „Chłopa polskiego” Znaniecki i Thomas pracowali w pokojach hotelowych Nowego Jorku? Jak wyglądało życie 350-tys. społeczności polskiej i jej relacje z innymi imigrantami w Chicago? Co ciekawego można wyczytać w listach krążących między ziemiami polskimi a Stanami Zjednoczonymi na początku XX w.? Zapraszamy do wysłuchania mgra Piotra Luczysa, absolwenta studiów doktoranckich Instytutu Socjologii UAM: link tutaj