Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Kreatywność w badaniach jakościowych i analizach danych jakościowych

18.11.2022, godz. 10:00-18:00

Kreatywność w badaniach jakościowych i analizach danych jakościowych, prof. dr hab. Krzysztof Konecki

W warsztatach skoncentrujemy się na metodach budujące kreatywność w badaniach jakościowych. Zastanowimy się, czym jest generalnie kreatywność w badaniach naukowych a następnie przeanalizujemy możliwość przeniesienie tej definicji kreatywności do badań i analiz danych jakościowych w naukach społecznych i humanistycznych.

Metody używane do rozwijania kreatywności związane są, między innymi, z ograniczaniem konceptualizacji lub takim podejściem do konceptualizacji, by była ona uwrażliwiająca a nie ograniczająca analitycznie.

Warsztaty będą się składały głównie z ćwiczeń rozwijających kreatywność w budowaniu własnego projektu badawczego oraz analizie danych jakościowych (dane uczestników warsztatów). Na początku będzie przeprowadzony krótki wykład a następnie będą głównie praktyczne ćwiczenia związane z rozwojem kreatywności intelektualnej w badaniach jakościowych.

Użyta zostanie hatha-joga i medytacja oraz ćwiczenia oddechowe w celu uwalniania kreatywnego potencjału uczestników.

Ramowy program warsztatu:

  1. Wykład na temat twórczości w badaniach jakościowych (kreatywność w teorii ugruntowanej, badaniach fenomenologicznych, symbolicznym interakcjonizmie, badaniach kontemplacyjnych, problem „serendipity”)
  2. Refleksyjne pisanie.
  3. Pisanie poezji jako badanie siebie/badacza i metoda rozwijania kreatywności badawczej.
  4. Mapowanie sytuacji w twórczym kreowaniu powiązań (użycie programów komputerowych do mapowania; analiza sytuacji badania).
  5. Ograniczanie konceptualizacji badawczej jako metoda rozwoju kreatywności (teoria ugruntowana, epoché, kontemplacja, medytacja; analiza intra-akcji).

Szczegółowe cele warsztatu:

Wiedza: Uczestnik pozna pojęcie kreatywności oraz jej znaczenie w badaniach jakościowych.

Umiejętności: Uczestnik pozna techniki pobudzające intuicję, kreatywność oraz refleksyjne pisanie. Uczestnik będzie mógł użyć technik pobudzających kreatywność we własnym badaniu, a także wykorzystać je w procesie dydaktycznym.

Kompetencje: Przy pełnym zaangażowaniu i otwartości uczestnik będzie mógł inaczej spojrzeć na swoje zaangażowanie w badaniach jakościowych. Pozbędzie się gorsetu ograniczeń, które nakłada metodologia tradycyjna (metodologia błędu).

Dla kogo?

Warsztat jest skierowany do osób prowadzących badania jakościowe i posiadających już pewną wiedze na temat metod i technik badań jakościowych.

Prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki – profesor zwyczajny, przewodniczący komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne. Pracuje na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, jest kierownikiem Katedry Socjologii i Zarządzania. Jego zainteresowania obejmują socjologię jakościową, symboliczny interakcjonizm, teorię ugruntowaną, metodologię nauk społecznych, socjologię wizualną, komunikację i zarządzanie międzykulturowe, kulturę organizacyjną i zarządzanie oraz badania fenomenologiczne i kontemplatywne. Aktualnie prowadzi badania nad transmisją wiedzy w hatha jodze (Projekt Opus). Jest redaktorem naczelnym „Przeglądu Socjologii Jakościowej” i pełni aktualnie funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Ostatnio opublikował książkę: Konecki, Krzysztof T. 2022. The Meaning of Contemplation for Social Qualitative Research. Applications and Examples. London, NY: Routledge.

Więcej:

Warsztaty metodologiczne 2022