Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Komputerowa analiza danych jakościowych. Podstawowe zasady oraz przykłady bezpłatnego oprogramowania

20.11.2022, godz. 9:00-17:00

Komputerowa analiza danych jakościowych. Podstawowe zasady oraz przykłady bezpłatnego oprogramowania, prof. UŁ dr hab. Jakub Niedbalski

Warsztat poświęcony będzie ogólnemu zapoznaniu się z oprogramowaniem CAQDAS oraz przybliżeniu kilku programów należących do tej rodziny, a dostępnych na zasadach free access.    

Zajęcia będą prowadzone w formie prezentowania podstawowych funkcji działania oprogramowania komputerowego a następnie samodzielnym wykonywaniu przez uczestników określonych poleceń z wykorzystaniem własnych materiałów.

Ramowy program warsztatu:

1. Wprowadzenie do komputerowo wspomaganej analizy danych jakościowych

 • zarys historyczny
 • geneza
 • kierunki rozwoju oprogramowania CAQDA
 • rodzaje i wybór oprogramowania
 • możliwości i ograniczenia oprogramowania

2. Przygotowanie materiału do analizy

 • transkrypcja danych
 • edycja plików audio
 • anonimizacja plików
 • archiwizacja danych

3. Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi CAQDAS

 • posługiwanie się kodami, przeszukiwanie poprzez kody i praca z listą kodów;
 • kodowanie selektywne, tworzenie kategorii i przyporządkowywanie kodów;
 • sortowanie i organizacja zbiorów kategorii
 • tworzenie map pojęciowych i diagramów integrujących

Szczegółowe cele warsztatu:

Wiedza: Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę dotyczącą wykorzystywaniu komputera w badaniach społecznych przy projektowaniu, realizacji i opracowaniu projektu badawczego. Uczestnik zapoznany zostaje z obsługą programów komputerowych wykorzystywanych do analizy danych.

Umiejętności: W wyniku przeprowadzonych zajęć słuchacze powinni posiadać umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania procesu badawczego do realizacji własnych projektów/zadań badawczych.

Kompetencje: Po zakończeniu kursu ich uczestnik powinien znać podstawy KADJ, a także świadomie wybierać programy komputerowe do realizacji zadań związanych z realizacją projektu badawczego.

Dla kogo?

Kurs skierowany jest przede wszystkim do badaczy, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. W ich wypadku dobrym pomysłem może się okazać oprogramowanie bezpłatne dystrybuowane na zasadach licencji GNU, które w większości przypadków stanowi dobrą alternatywę dla nadal dość drogich i z tego względu nie zawsze powszechnie dostępnych programów odpłatnych. Dlatego podczas warsztatów ich uczestnicy zapoznają się z wybranymi, bezpłatnymi programami wspomagającymi proces analizy danych jakościowych.

Dr hab. Jakub Niedbalski, prof. UŁ – socjolog, pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w komputerowej analizie danych jakościowych, metodach badań jakościowych, zagadnieniach socjologii niepełnosprawności i socjologii sportu. Prowadzi badania poświęcone aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością, a także dotyczące sytuacji rodzin z osobami niepełnosprawnymi w tym podmiotów oraz instytucji je wspomagających. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych problematyce niepełnosprawności, pomocy społecznej, a także metodologii badań jakościowych. Więcej na stronie: http://jakubniedbalski.info/. Więcej informacji o CAQDAS na stronie: http://caqdas.pl/.

Więcej:

Warsztaty metodologiczne 2022