Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Fotografia w obserwacji: skrypt fotograficzny, wideozwiedzanie oraz mapy hybrydowe

26.11.2022, godz. 9:00-17:00

Fotografia w obserwacji: skrypt fotograficzny, wideozwiedzanie oraz mapy hybrydowe, dr Maciej Frąckowiak

Podczas warsztatu podzielę się doświadczeniem z wykorzystania fotografii jako praktyki poznawczej i społecznej, która wspomaga proces obserwowania; zwłaszcza w jego wstępnych, eksploracyjnych fazach. W odwołaniu do kilku projektów badawczych dotyczących społecznego doświadczania przestrzeni (DE-RE-BORD, Niewidzialne Miasto, Przyjazność śródmiejskich przestrzeni publicznych Warszawy), pokażę, jak tworzyć narzędzia badawcze wykorzystujące fotografię na etapie gromadzenia, analizy, a także wizualizacji danych pozyskanych podczas obserwacji. Warsztat będzie odwoływał się do konstruktywistycznych podejść w badaniach przestrzeni, a także metodologii teorii ugruntowanej.

Ramowy program warsztatu:

1. Krótka historia obserwacji fotograficznej w badaniach społecznych.

2. Skrypt fotograficzny – zalety, projektowanie i wykorzystywanie narzędzia „krok po kroku”.

3. Wideozwiedzanie/ spacer fotograficzny – jak i po co zachęcać badanych do „patrzenia fotograficznego”?

4. Mapy hybrydowe – łączenie danych geolokalizacyjnych i wizualnych w przestrzeni.

5. Podsumowanie warsztatów – poza reprezentacjonistyczne ujęcia fotografii w badaniach społecznych.

Szczegółowe cele warsztatu:

Wiedza: Uczestnik warsztatu zdobędzie wiedzę na temat tradycyjnych i współczesnych przykładów wykorzystania fotografii w badaniach społecznych, dowie się o założeniach, potencjałach oraz wyzwaniach związanych z jej użyciem do badań społecznego doświadczania przestrzeni.

Umiejętności: Uczestnik warsztatu będzie umiał samodzielnie dobrać, zaplanować, a także zaprojektować narzędzia wizualne do wykorzystania w ramach obserwacji.

Kompetencje: Uczestnik warsztatu nabędzie kompetencji pozwalających krytycznie ocenić przydatność fotografii w obserwacji współczesnych zbiorowości oraz krajobrazów kulturowych, a także samodzielnie dopasowywać narzędzia wizualne do potrzeb i uwarunkowań realizowanych przez siebie projektów badawczych.

Fot. Jerzy Wypych

Dr Maciej Frąckowiak – socjolog, badacz miasta i kultury wizualnej. Autor i redaktor tekstów oraz książek naukowych i popularyzatorskich o tej tematyce, m.in. antologii „Badania wizualne w działaniu. Wybór tekstów” (wspólnie z Krzysztofem Olechnickim). Obecnie uczestniczy w polsko-niemieckim projekcie badawczym DEREBORD o krajobrazie kulturowym pogranicza, bada społeczny obraz miasta w projekcie „Czym jest dla Ciebie Miasto Poznań”, a także przystępność śródmiejskich przestrzeni publicznych dla różnych kategorii użytkowników. Adiunkt na Wydziale Socjologii UAM oraz wykładowca w Katedrze Wzornictwa Uniwersytetu SWPS.

Więcej:

Warsztaty metodologiczne 2022