Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności:
strona internetowa Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-05-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Grafiki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego.
 • Sporadycznie pojawiają się ostrzeżenia przy walidacji kodu html i CSS, ale nie utrudnia to przeglądania strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-11-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dr Krzysztof Mączka, krzysztof.maczka@amu.edu.pl, telefon: 61 829 22 63

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Skargi i odwołania:

Na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na poniższy adres.

Dyrektor Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego, ul. Augustyna Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, fz@amu.edu.pl

Dostępność architektoniczna

W pobliżu wejścia do obiektu (budynek C, Kampus Ogrody) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – ok. 50 metrów od głównego wejścia. Wejście do budynku posiada schody wyposażone w poręcze oraz pochylnię dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi otwierają się automatycznie po naciśnięciu guzika usytuowanego u wyjazdy z pochylni. Winda obsługująca budynek dojeżdża na poziomy -1, P, 0, +1, +2. Winda jest wyposażona w komunikaty głosowe, nie posiada przycisków z alfabetem Braille’a. Poziom +3 jest dostępny tylko poprzez schody. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajdująca się na poziomie -1. Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP. Od września 2020, na terenie Kampusu Ogrody są zainstalowane znaczniki systemu nawigacyjno-informacyjnego ToTuPoint, obecne również w budynku C. Pełna lista oznaczonych punktów w budynku C znajduje się TUTAJ (kliknij w link, aby przejść na stronę zewnętrzną).