Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Autobiograficzny wywiad narracyjny jako technika i metoda badawcza

26.11.2022, godz. 10:00-17:00

Autobiograficzny wywiad narracyjny jako technika i metoda badawcza, prof. dr hab. Kaja Kaźmierska

Celem warsztatów jest pokazanie, w jaki sposób należy przeprowadzać autobiograficzny wywiad narracyjny oraz analizę transkrypcji wywiadu. Uczestniczki i uczestnicy zapoznają się z podstawowymi założeniami metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego Fritza Schützego oraz z procedurą analityczną. Na przykładach fragmentów wywiadów narracyjnych pokazany zostanie sposób i cel wyróżniania schematów komunikacyjnych w tekście, analiza strukturalna, w tym identyfikacja konstrukcji w tle, przesłonięć, kody oraz wyjaśnione zostanie ich znaczenie w procesie interpretacji transkrypcji.

Przebieg warsztatów:

  1. Charakterystyka autobiograficznego wywiadu narracyjnego jako techniki badawczej.
  2. Przykłady zastosowań autobiograficznego wywiadu narracyjnego w projektach badawczych.
  3. Analiza transkrypcji wywiadu na przykładzie wybranych fragmentów.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest dla osób, które chciałyby wykorzystać autobiograficzny wywiad narracyjny w swojej praktyce badawczej.

Prof. dr hab. Kaja Kaźmierska – kierownik Katedry Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Instytutu Socjologii. Specjalizuje się w badaniach biograficznych, zagadnieniach tożsamości i pamięci biograficznej. Autorka książek: Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych (IFiS PAN, Warszawa 1999), Biografia i pamięć. Na przykładzie generacyjnego doświadczenia ocalonych z Zagłady (Nomos, Kraków 2008) oraz Biography and Memory: The Generational Experience of the Shoah Survivors (Academic Studies Press, Boston 2012). Zredagowała wybór tekstów Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów (Nomos, Kraków 2012). Współautorka (razem z Katarzyną Waniek i Agatą Zysiak) książki Opowiedzieć uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego (Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015) oraz ostatnio wydanej (razem z Jarosławem Pałką) Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historia mówiona (Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018). Więcej informacji: http://instytutsocjologii.uni.lodz.pl/pracownicy/kazmierska-kaja/

Więcej:

Warsztaty metodologiczne 2022