Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Analiza tematyczna danych jakościowych (Thematic Analysis – TA)

Dwa terminy:
18.11.2022, godz. 9:00-16:00 (online)
20.11.2022, godz. 8:30-15:30 (online)

Analiza tematyczna danych jakościowych (Thematic Analysis – TA), mgr Małgorzata Kubacka

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z analizą tematyczną, czyli podejściem do analizy materiałów jakościowych (transkrypcji wywiadów, zdjęć, mediów), które umożliwia wykrywanie ukrytych motywów i milczących założeń pojawiających się w tych materiałach. Badania wykorzystujące TA zwykle nie odzwierciedlają wpływu z góry przyjętych przez badacza pomysłów i prekonceptualizacji dotyczących analizowanych danych. TA pozwala wykorzystać istniejące konstrukcje teoretyczne lub inne założenia przy jednoczesnym zachowaniu świeżego i oryginalnego spojrzenia wątki wyłaniające się bezpośrednio z materiału badawczego. W trakcie warsztatu przedstawione zostaną podstawowe pojęcia i założenia TA, rodzaje TA, kryteria oceny poprawności analizy materiałów badawczych z zastosowaniem TA oraz przykłady publikowanych prac badawczych wykorzystujących TA. W czasie warsztatu przewidziane są liczne ćwiczenia ułatwiające samodzielne zastosowanie analizy tematycznej w we własnej pracy.

Ramowy program warsztatu:

 1. Przedstawienie założeń epistemologicznych, historii pochodzenia oraz przykładów użycia i zastosowań TA (do jakich problemów badawczych pasuje TA, jaki rodzaj danych jest najbardziej odpowiedni dla TA, rodzaje TA)
 2. Porównanie TA do innych metod analizy danych jakościowych
 3. Przedstawienie głównych pojęć związanych z analizą tematyczną.
 4. Praktyczne ćwiczenia związane z:
  • Tworzeniem książki kodowej (hierarchia kodów i tematów; sposoby sprawdzania rzetelności kodów; różnica między kodami a tematami).
  • Zasadami tworzenia kodów oraz typami kodowania.
  • Zasadami tworzenia tematów w analizie tematycznej i pułapkami myślenia o tematach w TA.
  • Tworzeniem wniosków i rekomendacji na podstawie zakodowanych danych.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do osób wykorzystujących w swojej pracy jakościowe metody badań, poszukujących nowych rozwiązań i inspiracji w czasie analizy materiału badawczego oraz chcących poszerzyć kompetencje badawcze.

Mgr Małgorzata Kubacka – socjolog, wykładowca. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii emocji, codzienności, badań doświadczeń użytkowników oraz jakościowej metodologii badań. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą problematyce nudy opartą o 60 IDI (obecnie rozprawa uzyskała pierwszą pozytywną recenzję). Publikowała m.in. w „Current Sociology”, „European Sociology”, „Kulturze Współczesnej”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”, „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym”. Uczestniczka wielu konferencji, współorganizatorka kilku edycji warsztatów metodologicznych w Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego oraz WS UAM oraz członkini zespołu w kilku projektach badawczych, zarówno naukowych, jak i komercyjnych. W wymienionych projektach naukowych pracowała jako koordynator prac części zespołu badawczego; realizowała zadania z zakresu zarządzania projektem oraz badania terenowe, przygotowywała raporty i publikacje. W projektach komercyjnych pracowała jako research lead, wykonawca badań terenowych i autorka raportów (analizy społeczno-gospodarcze, badania doświadczeń użytkowników, badania służące opracowaniu strategii biznesowej i marketingowej, badania dla projektantów ux, badania rynku/usług/produktów w wielu obszarach: m.in. zamieszkiwanie, konsumpcja, zdrowie psychiczne, usługi medyczne, internacjonalizacja produktów/usług, przedsiębiorczość).

Więcej:

Warsztaty metodologiczne 2022