Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Analiza danych jakościowych z wykorzystaniem oprogramowania NVivo

19.11.2022, godz. 9:00-17:00

Analiza danych jakościowych z wykorzystaniem oprogramowania NVivo, prof. UŁ dr hab. Jakub Niedbalski

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników kursu z możliwościami oraz sposobami wykorzystania programu NVivo służącego do wspomagania analizy danych jakościowych. Główny nacisk zostanie położony na zaznajomieniu uczestników ze środowiskiem oprogramowania NVivo oraz wskazaniem sposobów wykorzystania najważniejszych funkcji programu podczas realizacji projektu badawczego opartego na metodologii teorii ugruntowanej. Zajęcia będą prowadzone w formie prezentowania podstawowych funkcji działania oprogramowania komputerowego a następnie samodzielnym wykonywaniu przez uczestników określonych poleceń z wykorzystaniem własnych materiałów.

Ramowy program warsztatu:

1. Wprowadzenie do komputerowo wspomaganej analizy danych jakościowych

 • powody i konsekwencje wyboru oprogramowania
 • możliwości i ograniczenia oprogramowania
 • przydatność oprogramowania

2. Przygotowanie materiału do analizy

 • tworzenie plików i importowanie danych
 • fragmentacja danych
 • sortowanie i porządkowane danych

3. Analiza danych z wykorzystaniem programu NVivo

 • posługiwanie się kodami
 • kodowanie selektywne, tworzenie kategorii i przyporządkowywanie kodów
 • sortowanie i organizacja zbiorów kategorii

4. Generowanie teorii i ugruntowywanie hipotez

 • przeszukiwanie poprzez kody i praca z listą kodów
 • tworzenie not teoretycznych
 • tworzenie map pojęciowych i diagramów integrujących

Szczegółowe cele warsztatu:

Wiedza: Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę dotyczącą wykorzystywaniu komputera w badaniach społecznych przy projektowaniu, realizacji i opracowaniu projektu badawczego.

Umiejętności: W wyniku przeprowadzonych zajęć słuchacze powinni posiadać umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania procesu badawczego do realizacji własnych projektów/zadań badawczych z wykorzystaniem programu NVivo.

Kompetencje: Po zakończeniu kursu ich uczestnik powinien znać podstawy KADJ, a także świadomie realizować zadań związanych z realizacją projektu badawczego z zastosowaniem programu NVivo.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do badaczy, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA.

Dr hab. Jakub Niedbalski, prof. UŁ – socjolog, pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w komputerowej analizie danych jakościowych, metodach badań jakościowych, zagadnieniach socjologii niepełnosprawności i socjologii sportu. Prowadzi badania poświęcone aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością, a także dotyczące sytuacji rodzin z osobami niepełnosprawnymi w tym podmiotów oraz instytucji je wspomagających. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych problematyce niepełnosprawności, pomocy społecznej, a także metodologii badań jakościowych. Więcej na stronie: http://jakubniedbalski.info/. Więcej informacji o CAQDAS na stronie: http://caqdas.pl/.

Więcej:

Warsztaty metodologiczne 2022